Föreningsmöte och föreläsning - på kompetensmässan

Svensk Chefsförening hade sitt föreningsmöte onsdagen den 12 november.

Föreläsning av Kulturhuset Stadsteaterns VD Benny Fredriksson hölls inom ramen för Kompetensmässan. Föreningens årliga möte hölls direkt efter föredraget i samma lokal.

Benny Fredriksson pratade om förändringsledarskap och erfarenheter från arbetet med att föra samma två olika organisationer med olika kulturer, rekrytera nya chefer för de kreativa verksamheterna i en ny organisation och skapa en ny ledningsgrupp.

Föreningsmöte och föreläsningen hölls i anslutning till Kompetensmässan.