Föreningsmöte och föreläsning - på kompetensmässan

Föreläsningen hålls inom ramen för Kompetensmässan och är öppen för alla deltagare. Föreningens årliga möte hålls direkt efter föredraget i samma lokal.

Benny Fredriksson kommer att prata om förändringsledarskap och erfarenheter från arbetet med att föra samma två olika organisationer med olika kulturer, rekrytera nya chefer för de kreativa verksamheterna i en ny organisation och skapa en ny ledningsgrupp.

Föreningsmöte och föreläsningen hålls i anslutning till Kompetensmässan som är på Filmstaden Sergel, vid Hötorget i Stockholm.

Onsdagen den 12 november 2014 kl 16.00 inleds mötet med föredrag (föreningsmötet börjar kl 17.00)