Förhandlingsprotokoll Villkorsavtal-T 2015-02-02

Förhandlingsprotokoll Villkorsavtal-T 2015-02-02