Förhandlingsprotokoll Villkorsavtal-T 2016-02-23

Förhandlingsprotokoll Villkorsavtal-T 2016-02-23