Förhandlingsprotokoll Villkorsavtalet-T 2014-12-03

Förhandlingsprotokoll Villkorsavtalet-T 2014-12-03