Försäkring för förtroendevalda (Trygg Hansa)

Alla förtroendevalda och anställda i Sacoförbunden omfattas av dessa försäkringar som Saco tecknat med Trygg Hansa.

Försäkring för förtroendevalda (Trygg Hansa)