Förslag till avtal för en attraktiv arbetsplats, ”kompetensavtal”

Det här är ett förslag till avtal för en attraktiv arbetsplats som lokalföreningen kan sluta med arbetsgivaren.

Diskutera först i föreningen vad ni tycker är viktigt för att locka rätt kompetens till er verksamhet. Vad är viktigast för att medarbetare ska vilja stanna kvar och utvecklas?

Anpassa avtalet till er verksamhet, utifrån diskussionerna i föreningen. 

Begär sedan en överläggning med arbetsgivaren. Överlämna förslaget till avtal och försök hitta gemensamma vägar framåt tillsammans med arbetsgivaren.

PS. Om det inte redan finns en kompetensförsörjningsplan för verksamheten kan ni föreslå att det upprättas en sådan. Vi har tagit fram ett förslag till hur en sådan kompetensförsörjningsplan kan se ut

Förslag till avtal för en attraktiv arbetsplats, ”kompetensavtal”