Förslag till upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter av föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso-och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

2022-08-31

Förslag till upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter av föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso-och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård