Försörjningsstödstagare Riket 2013; (2014-09-18)

- En för svag välfärd är den snabbast växande orsaken till stöd. Den ökar med elva procent på ett år

- Andelen arbetslösa i gruppen ökar dramatiskt, nu 48%

- Totalantalet med försörjningsstöd ökar igen, nu långt mer än en kvarts miljon.

Försörjningsstödstagare Riket 2013; (2014-09-18)