Frukostmöte om arbetsmiljö ur ett chefsperspektiv - om resurser, kunskap och befogenheter

Hur ser chefers arbetsmiljöansvar ut och vilka förutsättningar, resurser och kunskaper krävs för att kunna ta det ansvaret? Chefers ansvar för arbetsmiljön har blivit särskilt uppmärksammat efter den tragiska händelsen i Krokom.

Chefsjurist Ullika Dahlén och chefsförhandlare Rolf Löfberg föreläser om arbetsmiljöansvaret, om förutsättningar och ansvar för chefer.

Frukostmöten kan följas via webben den 17/11 kl 08.00-09.00 nedan eller på plats på Akademikerförbundet SSR, Mariedalsgatan 4 och ses i efterhand här och via Svensk Chefsförenings Facebook-sida.