Frukostseminarium om performance management-processen

Akademikerförbundet SSR och Right Management bjuder in till den andra delen i seminarieserien kring hur du stöttar och utvecklar dig själv och dina medarbetare.

Hur arbetar du med Performance Managementprocessen för att få dina medarbetare att känna sig delaktiga och bidra till verksamhetens mål?

Det här tillfället kommer att ge dig verktyg för att förbereda dig inför och genomföra medarbetarsamtal. Dessutom, kommer vi att gå igenom hur du genom Performance Managementprocessen sätter relevanta mål för dina medarbetare, hur du följer upp målen och kanske framförallt; vad gör du om medarbetaren inte har uppnått sina mål? Du kommer att få med dig exempel på mallar att använda och verktyg för uppföljning.

Facilitator är Anders Lisnell, seniorkonsult på Right Management och omtyckt föredragshållare inom ämnet.

We now accept the fact that learning is a lifelong process of keeping abreast of change. And the most pressing task is to teach people how to learn. Peter Drucker

Detta är den sista delen i den seminarieserie som Akademikerförbundet SSR och Right Management har genomfört tillsammans under hösten 2013. Efter denna sista och avslutande del kommer det att finnas möjlighet att delta i en kort workshop på 30 minuter med seniorkonsult Anders Lisnell där du som chef får öva dig i att genomföra performance managementsamtal. Workshopen startar direkt efter avlutat seminarium och är helt frivillig.

Föreläsningarna är fristående och vänder sig i första hand till chefer på mellannivå.

Varmt välkommen!

När:

Onsdag den 4 december
kl. 08:15-09:30.
Frukost serveras
från 07:45.

Plats:

Right Managements kontor
Klarabergsgatan 29,
Stockholm

Anmälan:

Senast den 27 novemeber. genom att maila namn, telefonnummer och företag till viktor.marklund@akademssr.se

Seminariet är kostnadsfritt men anmälan är bindande.

Vid utebliven närvaro debiteras en avgift
på 200 kr.

Antalet platser är begränsat – först till kvarn gäller.