Grundkurs i arbetsrätt för dig som är ny som chef

Arbetar du inom kommun eller landsting och har tackat ja till att bli chef, eller har du redan arbetat en kortare tid som chef? Välkommen till Svensk Chefsförenings arbetsrättsliga grundkurs som vänder sig till dig som är ny som chef.

24-25 mars 2011 på Ersta diakoni i Stockholm

Kostnad

För dig som är medlem i Svensk Chefsförening är kursen, inklusive middag och lunch, kostnadsfri. Resa och hotell ingår dock inte. För dig som inte är medlem kostar kursen 4 000 kr exkl moms. I detta ingår middag och lunch, men inte resa och hotellkostnad.

Kursledare

Lena Svenaeus, chefsjurist Akademikerförbundet SSR, med lång erfarenhet som myndighetschef.

Dolores Kandelin Mogard, jur kand och socionom. Kanslichef, Svensk Chefsförening.

Anders Lindström, chefsförhandlare, Svensk Chefsförening, med lång erfarenhet som personalchef inom kommunal sektor.

Program

24 mars

10 – 12 Vad är värdegrunden för ett gott chefsskap och hur omsätter man det i praktiska dagliga handlingar? Arbetsgivarrollen – vad ligger i den och var går gränserna?

12 – 13 Lunch

13 – 14 Din roll som anställd. Dina chefsbefogenheter och mandat. Lojalitetsplikt, lydnadsplikt, affärsledningsrätt.

14 – 17 Din roll som chef i relation till de fackliga organisationerna. Medbestämmandelagen, samverkan med mera. Tips och råd.

25 mars

9 – 11 Din roll som chef i arbetsgruppen. Hur skapa ett öppet och inkluderande klimat i arbetsgruppen, det förebyggande arbetet.

11 – 13 Din roll som chef i relation till den enskilde medarbetaren. LAS och Allmänna bestämmelser.

Anmälan

Anmäl dig senast 10 mars till catherine.ahlin-wigardt@svenskchefsforening.se

Välkommen!