Grundkurs i arbetsrätt för dig som är ny som chef

Arbetar du inom kommun eller landsting och har tackat ja till att bli chef eller kanske redan har arbetat en kortare tid som chef? Välkommen till Svensk Chefsförenings mycket uppskattade arbetsrättsliga grundkurs för dig som är ny som chef!

30 – 31 oktober 2012 på Ersta konferens i Stockholm

Kostnad: För dig som är medlem i Svensk Chefsförening är kursen inklusive middag och lunch kostnadsfri. Resa och hotell ingår dock inte. Vänligen meddela i god tid om du ej deltar vid middagen.

För dig som inte är medlem kostar utbildningen 4 000 kr exkl moms. I detta ingår middag och lunch, men inte resa och hotellkostnad.

Kursledare:
Pernilla Bergwall, HR-chef, Södra Älvsborgs sjukhus
Lars-Erik Eriksson Ekbäck, chefsförhandlare och avtalssekreterare, Svensk Chefsförening.
Dolores Kandelin Mogard, jur kand och socionom, chefsförhandlare och kanslichef, Svensk Chefsförening

Preliminärt program

30 oktober

9.00 – 10.00 Inledning, presentation

10.00 – 11.00 Kortfattad översikt över lagstiftning

11.00 – 12.00 Din roll som anställd; dina chefsbefogenheter, mandat och befogenheter. Lojalitetsplikt. Arbetsgivarrollen - vad ligger i den och var går gränserna?

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Forts arbetsgivarrollen

14.00 – 14.30 Fika

14.30 – 17.00 Din roll som chef i relation till den enskilde medarbetaren. LAS och Allmänna bestämmelser.

På kvällen: Gemensam middag

31 oktober

9.00 – 9.15 Summering från dag 1

9.15 –12.00 Din roll som chef i relation till de fackliga organisationerna. Medbestämmandelagen, samverkan med mera.

12.00 – 13. 00 Lunch

13.00 – 14.15 Grupparbete

14.30 – 15.30 Etik och ledarskap

15.30 – 16.00 Utvärdering och avslut.

Anmälan görs senast den 23 oktober till asa.bjerkesjo@akademssr.se

Ange namn på deltagare och e-postadress.

Välkommen med din anmälan!