Heike Erkers i DN: Höj kvinnliga chefers status

Enligt statistik från SCB är löneskillnaden mellan kvinnor och män som allra störst bland verkställande direktörer. Kvinnorna tjänar bara 67 procent av männens lön.

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR, tror att en förklaring är att de kvinnliga cheferna i större utsträckning jobbar i kvinnodominerade branscher som värderas lågt, men påpekar också att många män har högre lön än kvinnliga kollegor trots att de jobbar inom samma område.

– Löneskillnaden mellan kvinnor och män är också en värderingsfråga, bara genom att vara man så har man ett högre marknadsvärde än en kvinna, säger Heike Erkers till Dagens Nyheter.

Hon menar att politikerna behöver lägga mer krut på att höja statusen för kvinnodominerade branscher och för kvinnor i ledande roller.