Hen-Hon-Han - En unik arbetsmiljöutbildning delvis förlagd till Stockholm Pride

Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening deltar i år på Stockholm Pride för sjunde året i rad. Svensk Chefsförening har under dessa år varit ensam om att som ledarskapsorganisation medverka på Stockholm Pride och vi gör det under parollen Proud Boss.

Som chef och ledare har man det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och ur det perspektivet är diskrimineringsfrågor viktigt att ha kunskap i.

I år tar vi därför ytterligare ett steg framåt och ordnar tillsammans med Akademikerförbundet SSR en tredagarsutbildning den 1-3 augusti i Stockholm med fokus på hbt-frågor ur ett arbetsrättsligt och fackligt perspektiv. Utbildningen är delvis förlagd till Pride House och Pride Park. Syftet är att ge våra deltagare – chefer, fackligt förtroendevalda och studentaktiva – möjlighet att förbättra sina kunskaper om diskrimineringsfrågor i allmänhet och hbt-frågor i synnerhet. Vi ger goda exempel på hur fackliga organisationer och arbetsgivare kan samarbeta för att bidra till en inkluderande arbetsmiljö för alla. Under utbildningen väver vi parallellt också in bemötandefrågor vid sidan av det lokala arbetsmiljöarbetet.

Kursen vänder sig exklusivt till chefer, fackligt förtroendevalda, och studentaktiva. Mer detaljerad information om utbildningsupplägget finns i bifogade pdf

Mer om Stockholm Pride finns att läsa på http://www.stockholmpride.org/

Har du frågor kring utbildningen är du varmt välkommen att kontakta kanslichef Dolores Kandelin Mogard.