Hen - Hon - Han: En unik arbetsmiljöutbildning delvis förlagd till Stockholm Pride

Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening deltar i år på Stockholm Pride för åttonde året i rad. I år upprepar vi succén med vår tredagarsutbildning 31 juli – 2 augusti i Stockholm med fokus på hbt-frågor ur ett arbetsrättsligt och fackligt perspektiv.
Utbildningen är delvis förlagd till Pride House och Pride Park. Syftet är att ge våra deltagare – förtroendevalda, chefer och studentaktiva – möjlighet att förbättra sina kunskaper om diskrimineringsfrågor i allmänhet och hbt-frågor i synnerhet. Vi ger goda exempel på hur fackliga organisationer och arbetsgivare kan samarbeta för att bidra till en inkluderande arbetsmiljö för alla. Under utbildningen väver vi parallellt också in bemötandefrågor vid sidan av det lokala arbetsmiljöarbetet.
Kursen vänder sig exklusivt till fackligt förtroendevalda, chefer och studentaktiva. Mer detaljerad information om utbildningsupplägget finns i respektive pdf till höger.
Mer om Stockholm Pride finns att läsa på www.stockholmpride.org
För frågor kring utbildningen kontakta Daniel Hjalmarsson, daniel.hjalmarsson@akademssr.se, som är ansvarig för kursens innehåll och genomförande.