Inbjudan till seminarium - Besluts- och tolkningsproblem i individuell lönesättning

Forskaren Stig Blomskog vid Södertörns högskola har på uppdrag av Saco skrivit en rapport om besluts - och tolkningsproblem i individuell lönesättning. På ett seminarium på Saco den 8 april kl 13-15 presenteras rapporten.

Lönekriterierna fyller en central funktion i den lokala och individuella lönesättningen. De ska ge medarbetarna information om vad som påverkar lönen och samtidigt vara ett stöd för de lönesättande cheferna. Lönekriterierna gör det möjligt att omvandla information om medarbetarnas arbetsinsatser till lön och därmed blir det också möjligt att sprida lönerna. På så vis kan kriterierna också ha stor betydelse för verksamhetens utveckling och resultat. Trots att kriterierna anses som viktiga för den individuella lönesättningen finns det få studier av hur lönekriterier används i praktiken, hur de kopplas till medarbetarnas lön eller om de ger chefen stöd i lönesättningen.

Rapporten ger flera intressanta bidrag till diskussionen om den individuella lönesättningen. Bland annat ställs frågan vad som krävs för en tydlig individuell lönesättning. Den diskuterar också utformningen av lönekriterier och deras koppling till verksamheten, samt hur lönesättningen påverkas av lönekriterier och om något eller några lönekriterier har större betydelse än andra.

Seminariet vänder sig i första hand till dig som är lönesättande chef eller till dig som arbetar med lönebildningsfrågor.

Anmälan senast den 4 april här

Frågor: Linda Laine, linda.laine@saco.se