Info till lokal arbetstagarorganisation om byte till AKAP-KL

Info till lokal arbetstagarorganisation om byte till AKAP-KL