KAP-KL ditt nya pensionsavtal - folder

Anställda i kommun, landsting och region har fått ett nytt pensionsavtal (2006). Detta är en informationsskrift från Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) och SKTF (nuvarande Vision).

KAP-KL ditt nya pensionsavtal - folder BESTÄLL