KFO Kollektivavtal löner o allmänna avtal Folkrörelser 20171001-20200930

KFO Kollektivavtal löner o allmänna avtal Folkrörelser 20171001-20200930