KFS Fastighet och Näringsliv 2017- (Förhandlingsprotokoll)

KFS Fastighet och Näringsliv 2017- (Förhandlingsprotokoll)