KFS Fastighets och Näringsliv 2016 (Förhandlingsprotokoll)

KFS Fastighets och Näringsliv 2016 (Förhandlingsprotokoll)