KFS Flygplatser 2017- (Förhandlingsprotokoll)

KFS Flygplatser 2017- (Förhandlingsprotokoll)