KFS Vård och Omsorg 2016-2017 (Förhandlingsprotokoll)

KFS Vård och Omsorg 2016-2017 (Förhandlingsprotokoll)