KFS Vård och Omsorg 2017- (Förhandlingsprotokoll)

KFS Vård och Omsorg 2017- (Förhandlingsprotokoll)