Kurser med Chefstidningen

Facebook, Twitter, Instragram - sociala medier blir allt viktigare i organisationers, enskilda chefers och verksamheters relationer med omvärlden. Att kommunicera via sociala medier gör de flesta idag men - men hur kan man använda främst Twitter för att skapa aktiv dialog? Och varför?

Kommunikationsstrategen Maria Georgieva (Dagens Arena och Arenagruppen) ger dig grunderna.

Ordinarie pris är 5000 kr per kurs men prenumeranter på Chefstidningen betalar bara 1500 kr!

Anmäl dig till info@chefstidningen.se

Sista anmälningsdag 10 maj.