Många nya chefer i Svensk Chefsförening

Svensk chefsförening har ökat sitt medlemantal med hela 739 chefer eller 13 procent under föregående år. Ökningen beror på ett intensivt arbete med ledaskaps- och yrkesfrågor. Vi fokuserar också på utbildning och forskningsfrågor och detta ger resultat. Kommunen är den största sektorn som cheferna arbetar i tätt följd av privat sektor. Av de nya medlemmarna arbetar 52 procent i privat sektor och 29 procent i kommunerna.