Minska stressen i arbetslivet - handlingsprogram

Globalisering, ökad internationell konkurrens och budgetnedskärningar utgör till stor del förklaringar till dagens stressade organisationer. Magra och platta organisationer som kännetecknas av hög arbetsbelastning, deadlines och tidspress, oregelbundna arbetstider, krav på ständigt engagemang, oklara prioriteringar, otydliga ansvarsgränser, målkonflikter och motstridiga rollförväntningar.
Akademikerförbundet SSR fokuserar på den psykosociala arbetsmiljön och har producerat ett handlingprogram för fackliga företrädare, för att de ska kunna uppmärksamma och påtala risker med stress på våra arbetsplatser.
Den här broschyren ger dig som enskild medlem några tips om vilka krav du kan ställa på arbetsgivaren, vad du själv kan bidra med och hur du lär dig att se signaler på ohälsa. Vi måste hjälpas åt att skapa hälsosamma arbetsplatser. Vi måste våga tala om vad vi ser. Tveka inte att kontakta förbundet med dina frågor och funderingar.
Eller varför inte berätta om goda exempel,  för de finns!

Minska stressen i arbetslivet - handlingsprogram