Normalstadgar för arbetsplatsföreningar

Observera att detta är normalstadgar. Det är upp till varje arbetsplatsförening att på eget bevåg anpassa dem efter sina behov och sin verksamhet. De flesta arbetsplatsföreningar har stadgar som följer normalstadgarna men avvikelser förekommer. Kontakta ordföranden eller andra fackliga företrädare i din arbetsplatsförening för säkert besked om vilka stadgar som gäller just där.

Normalstadgar för arbetsplatsföreningar