Normalstadgar för lokalföreningar i kommunal sektor

Observera att detta är normalstadgar. Det är upp till varje lokalförening att på eget bevåg anpassa dem efter sina behov och sin verksamhet. De flesta lokalföreningar har stadgar som följer normalstadgarna men avvikelser förekommer. Kontakta ordföranden, styrelseledamöter eller valberedning i din lokalförening för säkert besked om vilka stadgar som gäller just där.

Normalstadgar för lokalföreningar i kommunal sektor