Normalstadgar för regionföreningar

Observera att detta är normalstadgar. Det är upp till varje regionförening att på eget bevåg anpassa dem efter sina behov och sin verksamhet. De flesta regionföreningar har stadgar som följer normalstadgarna men avvikelser förekommer. Kontakta ordföranden, styrelseledamöter eller valberedning i din regionförening för säkert besked om vilka stadgar som gäller just där.

Normalstadgar för regionföreningar