Nu finns Proud Boss-appen även till Android

– Det är lätt hänt att man som chef diskriminerar inte för att man har det som avsikt eller av illvilja, utan för att man saknar kunskap eller inte reflekterat över sina egna värderingar. Genom att skaffa sig kunskap om vad diskriminering innebär och genom att medvetandegöra sig själv om normer och värderingar, ords betydelse men framförallt hur de egna värderingarna styr mitt handlande som chef i t ex rekryteringssituationer kan man undvika att gå i diskrimineringsfällan, säger Svensk Chefsförenings kanslichef Dolores Kandelin Mogard.

Appen Proud Boss är gratis och finns att ladda ner för iPhone, iPad och Androidversion här.

– Vi hoppas att appen ska starta en process som börjar i chefens medvetande och sedan blir till ett aktivt arbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö på arbetsplatserna, säger Dolores Kandelin Mogard.

– Alla har rätt till en god arbetsmiljö. Därför ligger de här frågorna oss varmt om hjärtat. Cheferna – våra medlemmar – har en nyckelroll i arbetet att skapa öppna och inkluderande arbetsplatser, avslutar Dolores Kandelin Mogard.