Ny som chef - endagsutbildning

Du som är ny som chef – grattis till ditt nya uppdrag som chef!

Att vara chef är spännande, utmanande och stimulerande. Det är också ett yrke som kommer att ställa nya och fler krav på dig. Du kommer att hamna i situationer som du kanske tidigare inte har så mycket erfarenhet av och du kommer att axla en helt ny roll med nya ansvarsområden.

God självkännedom, kunskap om tydlig kommunikation, mod att fatta beslut, förmåga att skapa engagemang och motivation – det är mycket som kommer att krävas av dig som chef.

För att ge dig stöd i ditt nya yrke har Informa IBC Sweden på uppdrag av Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening tagit fram en grundläggande chefsutbildning.

Under kursen kommer vi att ta upp frågor som: Vilket ansvar har du åtagit dig? Hur går du från att vara en i gänget till att vara chef? Hur ser du till både organisationens och medarbetarens bästa? Vilka olika möjligheter och utmaningar för både dig och dina medarbetare kommer du att mötas av?

Detta och mycket mer kommer att tas upp på denna endagsutbildning.

Du kommer att få handfasta råd och insikter som ger de bästa förutsättningarna att klara av en rolig och krävande yrkesroll.

Välkommen att boka dig till kursen den 10 september!

Mer information finns här

Kursen behandlar:

  • Hur går du från att vara en i gänget till att vara chef?
  • Hur ser du till både organisationens och medarbetarens bästa?
  • Vilka olika möjligheter och utmaningar för både dig och dina medarbetare kommer du att mötas av?