Nytt nummer av Chefstidningen - tema Kris

Vi vet inte när, var och hur. Det enda som är säkert är att kriser kommer att drabba oss. Hur förbereder sig samhället för händelser som innan de ägde rum var otänkbara? Krismedvetenhet är mer aktuellt än kanske någonsin tidigare – om det så gäller att hantera extremväder, sociala tragedier eller terrorhandlingar.

Lottie Knutson, blev Lottie med hela svenska folket i samband med tsunamikatastrofen för tio år sedan. Nu är det de lågintensiva kriserna i arbetslivet som oroar henne mest.

Ur innehållet:

"Alla vet" hur människor agerar när det värsta händer. Men stämmer bilden? Vi tar forskningen till hjälp.

Lärdomar i askan. Skogsbranden prövade Sveriges beredskap.

Sveriges tuffaste kurs? Här förbereds deltagarna på att bli kidnappade