Nytt pensionsavtal för unga kommun- och landstingsanställda

De kommunala fackförbunden inom Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) och Sveriges Kommuner och Landsting/Pacta har träffat ett nytt avgiftsbestämt pensionsavtal för födda 1986 eller senare. Avtalet som träder i kraft den 1 januari 2014 är ett av arbetsmarknadens bästa avgiftsbestämda tjänstepensionsavtal. Bland annat innebär avtalet ett pensionsintjänande som följer livsinkomstprincipen i kombination med stor trygghet.

Förhandlingar om ett nytt kommunalt pensionsavtal har pågått sedan september 2012 då Sveriges Kommuner och Landsting /Pacta sa upp avtalet med de fackliga organisationerna. Det nya avtalet, AKAP-KL (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad pension), berör alla kommun- och landstingsanställda som är födda 1986 eller senare. AKAP-KL ersätter pensionsavtalet KAP-KL för den gruppen. Personer födda innan dess fortsätter att omfattas av KAP-KL.