Nytt starkt pensionsavtal för unga kommun- och landstingsanställda

Pressmeddelande från OFR 4 oktober 2013

De kommunala fackförbunden inom Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) och Sveriges Kommuner och Landsting/Pacta har träffat ett nytt avgiftsbestämt pensionsavtal för födda 1986 eller senare. Avtalet som träder i kraft den 1 januari 2014 är ett av arbetsmarknadens bästa avgiftsbestämda tjänstepensionsavtal. Bland annat innebär avtalet ett pensionsintjänande som följer livsinkomstprincipen i kombination med stor trygghet.

Förhandlingar om ett nytt kommunalt pensionsavtal har pågått sedan september 2012 då Sveriges Kommuner och Landsting /Pacta sa upp avtalet med de fackliga organisationerna. Det nya avtalet, AKAP-KL (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad pension), berör alla kommun- och landstingsanställda som är födda 1986 eller senare. AKAP-KL ersätter pensionsavtalet KAP-KL för den gruppen. Personer födda innan dess fortsätter att omfattas av KAP-KL.

AKAP-KL i korthet:
• Flexibelt och långsiktigt avtal
• Anpassat till rörligheten på dagens arbetsmarknad
• Intjänande av pension hela yrkeslivet
• Ger pension också vid föräldraledighet och sjukdom
• Konstruerat för ett långt och hållbart arbetsliv med möjlighet till delpension i slutet av arbetslivet
• Trygghet för arbetstagaren t.ex. i form av efterlevandeskydd
• Väsentligt förbättrad information om tjänstepension till den anställde

– Vi är mycket nöjda med förhandlingsresultatet, säger OFRs förhandlare Åsa Forsberg. Nu har vi ett avtal för unga som är arbetsmarknadens bästa avgiftsbestämda pensionsavtal. Det är viktigt att ha ett avgiftsbestämt avtal som faktiskt följer livsinkomstprincipen och som samtidigt ger en pensionsavsättning vid sjukdom och föräldraledighet och dessutom ger ett efterlevandeskydd vid dödsfall. Vi har dessutom även löst ett flertal områden kopplade till rörligheten på arbetsmarknaden utan att ge avkall på den anställdes pensionsavsättning, avslutar Åsa Forsberg.

Läs mer om AKAP-KL

För mer information, välkommen att kontakta:
Eva Fagerberg: OFRs kanslichef/1:e ombudsman, 070-782 93 70
Åsa Forsberg: OFRs pensionsförhandlare, 070-682 93 81
eller SSR-Direkt, 08-617 44 71

Om OFR
Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för fjorton fackliga organisationer med medlemmar inom offentlig sektor. OFRs kommunala medlems-förbunden är: Lärarförbundet, Vision, Vårdförbundet, Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, Ledarna, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund och Teaterförbundet.