Omställningsavtal för kommunalt anställda

De kommunala fackförbunden inom Offentliganställdas Förhandlingsråd* (OFR), där Akademikerförbundet SSR ingår, har tecknat ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist - ett omställningsavtal - med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta.

Den kommunala sektorn har tidigare som enda sektor på arbetsmarknaden saknat avtal om aktivt omställningsarbete. Syftet med det nya avtalet är att stödja och hjälpa uppsagda arbetstagare till nytt arbete, samt att ge ekonomisk trygghet i omställningen.

Det nya avtalet omfattar cirka 1,1 miljon anställda, varav 450 000 är medlemmar i något av OFRs medlemsförbund. Avtalet berör de som sägs upp på grund av arbetsbrist i kommuner/landsting eller Pacta-bolag. För att omfattas av omställningsavtalet ska man ha varit tillsvidareanställd i minst ett år och som minst arbetat 40 procent. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2012.

- Efter flera års förhandlingar är vi äntligen i hamn med ett omställningsavtal. Vi är glada över att vi nu kan teckna ett modernt omställningsavtal med fokus på aktiva och individuellt anpassade insatser, samtidigt som den ekonomiska tryggheten i omställningen är väl i nivå med övriga avtal på arbetsmarknaden, säger Christer Romilson, ordförande i OFR.

Normalt ska det aktiva omställningsarbetet ske under uppsägningstiden. Åtgärderna anpassas till varje individ och kan till exempel innebära samtal om det fortsatta yrkeslivet, upprättande av individuell handlingsplan och deltagande i aktiva åtgärder. Omställningsfondens styrelse kan dessutom besluta om förstärkta individuella insatser för utbildning eller annan särskild insats.

De ekonomiska förmånerna i avtalet består av olika ersättningar under pågående aktiva insatser, samt kompletterande ersättning över det sk. ”taket” i a-kassan. För anställda i kommuner och landsting finns en rätt till särskild ersättning fram till 65 års ålder för den som fyllt 61 år vid uppsägningstidpunkten och inte får något nytt arbete.

- Vi har träffat ett avtal som kommer att få stor betydelse för enskilda medlemmar om de i framtiden drabbas av nedskärningar och uppsägning, avslutar Christer Romilson.

Likalydande avtal har i dag också tecknats av Kommunal och AkademikerAlliansen.

Eva Fagerberg, förhandlingschef, Akademikerförbundet SSR: 0734-19 44 66

Christer Romilson, ordförande: 070-537 65 04

Elisabeth Sasse, kanslichef/1e ombudsman: 070-782 93 75

Omställningsavtal - KOM-KL (pdf)


OFR är en uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för femton fackliga organisationer med medlemmar inom offentlig sektor. Tillsammans representerar OFR drygt 552 000 medlemmar. OFRs kommunala medlemsförbund är Lärarförbundet, Fackförbundet SKTF, Vårdförbundet, Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, Ledarna, Legitimerade Sjukgymnasters
Riksförbund och Teaterförbundet.