Omställningsstudiestödet, Lunchseminarium 16 februari

Omställningsstudiestödet, Lunchseminarium 16 februari