Principöverenskommelse

Nytt kompetens- och omställningsavtal och därtill hörande ändringar i Allmänna bestämmelser m.m.

Principöverenskommelse