Redogörelsetext för överenskommelse om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av semester för semesteråret 2020

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation träffade den 22 april 2020 överenskommelse om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av semester för semesteråret 2020 med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Bakgrunden är Coronapandemin som innebär stora påfrestningar för kommuner, regioner, kommunalförbund och kommunala företag.

Redogörelsetext för överenskommelse om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av semester för semesteråret 2020