Remissvar: "Behörighetsutredningen Kompetens och ansvar SOU 2010:65" (feb-11)

Remissvar: "Behörighetsutredningen Kompetens och ansvar SOU 2010:65" (feb-11)