Reseräkning förtroendevalda

Reseräkning. Kom ihåg att bifoga orginalkvitton/-biljetter.

Skicka in reseräkningen senast en månad efter förrättningens slut.

Skicka blanketten till Akademikerförbundet SSR, Ekonomienheten, Box 12800, 112 96 Stockholm

Har du frågor om hur blanketten ska användas, maila ekonomi@akademssr.se

Reseräkning förtroendevalda