Så är löneläget på din befattningsnivå

Medellönen för chefer i Akademikerförbundet SSR är 41 100 kronor. Det visar förbundets senaste löneenkät som besvarats av över 23 000 medlemmar. Skillnaderna mellan olika yrken, befattningsnivåer och sektorer är stora.

Nu i dagarna får alla Akademikerförbundet SSR:s medlemmar, tillsammans med förbundstidningen Akademikern, en sammanställning av den löneenkät som vi skickade till samtliga yrkesarbetande medlemmar. Eftersom statistiken inte är heltäckande – vi nådde en svarsfrekvens på 57 procent – bör de redovisade uppgifterna ses som en god uppskattning av löneläget. Statistiken baseras på löner i september 2011 och avser heltidslön och andra fasta kontanta tillägg.

Cirka 3 800 respondenter, eller 16 procent av dem som svarat på enkäten, uppger sig vara chefer på någon av fem fördefinierade befattningsnivåer. Av dem är 19 procent högre chefer med en medellön på 54 200 kronor i månaden. 29 procent är mellanchefer med en medellön på 40 600. Och 40 procent är gruppchefer/chefer i första linjen med en medellön på 35 300.

Ett syfte med lönestatistiken är att den kan utgöra ett hjälpmedel då du ska ha lönesamtal alternativt ska lönesättas vid nyanställning. Även i det fackliga arbetet är statistik en viktig informationskälla, såväl vid lokala som centrala förhandlingar.

Vår statistik ska ses som ett komplement till den mer finfördelade statistik som finns i Saco Lönesök. Där kan du ta fram egna tabeller och göra mer anpassad statistik för att få en jämförande lönebild utifrån just ditt yrke, din sektor och ditt län. För mer individuellt skräddarsydd rådgivning, tveka inte att ta kontakt med förbundet eller din lokala fackliga företrädare.

Tack alla ni som har svarat på enkäten och gjort det möjligt att ta fram denna viktiga statistik!

Vi tar gärna emot synpunkter på hur vi kan förbättra vår lönestatistik. Kontakta oss via kansli@akademssr.se.