Sacos chefsdag

Ett fungerande ledarskap kräver en realistisk syn på uppdraget, kunskap och verktyg som fungerar i vardagen. Det kräver också resurser, stöd och en arbetsorganisation som ger förutsättningar för gott chefskap.

På Saco chefsdag diskuterar några av Sveriges främsta forskare och talare på ledarskapsområdet, men också väl kända chefer, om just detta.

Tid 13.00 – 17.00. Därefter bjuder vi till mingel med dryck och snacks.

Plats: Chinateatern, Berzelii Park 9, Stockholm

Mer information, program och anmälan hittar du här.