Seminarium om kränkande särbehandling

Här hittar u bilderna från vårt seminarium om kränkande särbehandling 26 oktober 2022.

Seminarium om kränkande särbehandling