Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd (promemoria S2019/05353/FST)

Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till  försörjningsstöd (promemoria S2019/05353/FST)