Stipendier för unga ledare - ansök senast 31 januari

Stiftelsen Ungt ledarskap delar ut stipendier som syftar till att uppmuntra unga människor i Sverige att utveckla gott ledarskap. Stipendiet kan sökas av personer under 35 år som, oberoende av formell titel, i handling visat att de tagit ansvar och visat engagemang utöver det vanliga. Stipendiet omfattar maximalt 250 000 kronor och ska användas till utbildning i värdebaserat ledarskap.

I stipendiekriterierna trycker stiftelsen bland annat på öppenhet och respekt för andras värderingar och förmåga att entusiasmera andra för en gemensam sak.

Stipendiesumman är 250 000 kronor. Ansökan ska vara inne senast 31 januari.

Läs mer på www.ungtledarskap.se/nominera.