Stora chefspriset 2012 till Eva Swartling, chef på Äldreliv i Stockholm

Svensk Chefsförenings stora chefspris tilldelas i år Eva Swartling, verksamhetschef på Äldreliv i Stockholm AB. Priset delas ut ikväll på Chefsdagarna i Göteborg.

Stora chefspriset delas ut till en chef som i sitt ledarskap utmärkt sig och i utmanande tider fått med sig medarbetarna samt utvecklat verksamheten med ett extraordinärt resultat som följd. Vinnaren får 20 000 kr att skänka till valfritt välgörande ändamål.

Årets pris går till Eva Swartling, verksamhetschef Äldreliv i Stockholm AB.

Juryns motivering är:

”Vinnaren av Stora Chefspriset är en chef som alltid har dörren öppen. Hon har skapat ett varmt, välkomnande och inkluderande arbetsklimat, där numer allas dörrar är öppna.

Hon är rak och lyhörd, hon har förmågan att ge både positiv och negativ feedback, alltid förmedlad med hjärta och på ett humant sätt. Hon är närvarande, även i det vardagliga arbetet. Hon lyssnar på idéer, hon låter alla föra fram sina åsikter och gör att alla känner sig delaktiga.

Hon är visionären som uppmuntrar till nya idéer, nya arbetsmetoder och hon får sina medarbetare att utveckla sig själva och verksamheten.

Det här är en omtyckt chef som uppskattas både av medarbetare, brukare och anhöriga. Eva Swartling skapar ett lugn för sina medarbetare och hon får Äldreliv att växa”.

Övriga nominerade till Stora chefspriset var Karl-Erik Bahr, VD Bisfront AB, Maria Hellström, vice president, affärsområdeschef, Capgemini.

Juryn för det Stora Chefspriset bestod av Dolores Kandelin-Mogard, Svensk Chefsförening, Åsa Lundqvist Coey, Outstanding Leadership, Katinka Kubenka, Senior & Young, och Eva Brandsma, Chefstidningen.

Pristagaren Eva Swartling nås på telefon 08-600 56 31 (omkopplat till mobilen).

För ytterligare information kontakta Svensk Chefsförenings kanslichef Dolores Kandelin-Mogard på telefon 0708-17 44 43.