Svensk Chefsförening fortsätter att växa

Vid årets slut hade Svensk Chefsförening 5 950 medlemmar. Det innebär att medlemsantalet ökat med 5 procent under 2011 och med 30 procent sedan 2007.

– Det är med tillfredsställelse vi ser att vår chefsgrupp fortsätter växa stadigt. Vi fokuserar på ledarskapsfrågor och avtals- och villkorsfrågor. Det tycks stämma väl överens med de förväntningar som våra chefsmedlemmar har på oss, säger Dolores Kandelin-Mogard, kanslichef på Svensk Chefsförening.

Av de nya medlemmarna i Svensk Chefsförening under 2011 var 51 procent under 40 år, vilket betyder att medelåldern i föreningen fortsätter att sjunka.

– Föryngring av ledarskapet är en viktig fråga för många organisationer. Och för samhället i stort. Därför ser vi extra positivt på att så många unga vågar anta utmaningen att bli chef, säger Dolores Kandelin-Mogard.