Svensk Chefsförening på Pride 2012

Torsdag 2/8 16.00–17.00

Plats: Ekoteket

Normkritiken, som en modell för förändring av diskriminerande attityder, sprider sig till allt fler sektorer i samhället. Chefen är en nyckelperson för att arbetslivet ska kunna vara inkluderande utifrån flera aspekter, där sexuell läggning eller könsöverskridande identitet är några av perspektiven. Finns det normkritiska ledarskapet? Hur är det att som chef ha ett normkritiskt förhållningssätt? Vilka hinder finns och vilka är möjligheterna?

Medverkande:
Magdalena Helander, ledarskapskonsult
Åsa Lundqvist Coey, VD, Outstanding leadership
Anders Westgerd, verksamhetsledare, GIL
Dolores Kandelin Mogard, kanslichef, Svensk Chefsförening
Göran Arrius, Ordförande, Saco

Moderator: Eva Brandsma, chefsredaktör, Chefstidningen

I samband med seminariet kommer vi också att releasa boken All Inclusive. Chefen – en del av mångfalden

Naturligtvis har vi också ett eget tält på pride-området i Tantolunden. Välkommen dit!

http://www.svenskchefsforening.se/text/hen-hon-han-en-unik-arbetsmiljoutbildning-delvis-forlagd-till-stockholm-pride

På lördagen den 4 augusti går vi i Pride-paraden med eget ekipage och DJ. Paraden utgår kl 13 från Humlegården. Kom gärna med och gå med oss i tåget!